מגוון הציוד שלנו


מדיניות הפרטיות

הצהרת הפרטיות של Stannah

עודכנה לאחרונה 25 מאי 2018

מבוא

זוהי הצהרת הפרטיות של קבוצת Stannah. בהתייחסות אל Stannah אנחנו מתכוונים אל:

פרטים ליצירת קשר
Data Protection Team
Stannah
Watt Close
East Portway
Andover
SP10 3SD

טלפון:364311 01264
דוא"ל: dataprotection@stannah.co.uk

 המידע שאנחנו שומרים

Stannah עשויה לשמור על הפרטים הבאים אודותיך:

מידע אישי כגון שם וכתובת וכל מידע שייתכן שקיבלנו ממך בעת שדנו בצרכים שלך או מידע שהעברת בכתב שעשוי לכלול נתונים אישיים רגישים

מידע אישי רגיש
איסוף מידע שמוגדר 'רגיש', כגון מידע על המצב הבריאותי, ועיבודו מסייע בנוגע לחלק מהמוצרים. מידע זה עשוי לשמש את יועצי המכירה שלנו ולעזור להם להגדיר מוצר, או לסייע לצוותי ההתקנה או השירות או אחרים בעת הצעת מוצרים או שירותים מתאימים. תמיד נבקש את רשותך לאחסן ולעבד מידע רגיש, ומיד זה יישמר תמיד בצורה מאובטחת.

בקשות במרמה
לרוע המזל, אנחנו מקבלים לעתים קרובות מקשות במרמה לקבלת העלונים שלנו. בדרך כלל אלה נעשות כחלק מהלצה, אך לעתים הן זדוניות. לצערנו, בכל אותם מקרים, איננו יכולים לספק מידע בנוגע למי הגיש את הבקשה, עותקים של שוברים, הקלטות שיחה, כתובות IP וכדומה, אלא למשטרה.

מחוללי 'לידים'
כאשר נתונים שלך הועברו לידינו באמצעות צד שלישי, כגון חנות לעזרי תנועה או מחולל 'לידים' אחר, נשתף עמם מידע בכמות מספקת לצורכי הנהלת חשבונות ואדמיניסטרציה.
ספקי נתונים שהם צדדים שלישיים
אנחנו נבטיח שמקורם של נתונים כלשהם שאותם נרכוש יהיה אמין, שנהיה מודעים לאופן ולעיתוי שבו נמסרה הסכמה, שהנתונים סוננו בהתאם לשירותים מועדפים וכי נאספו ונשמרו תוך שמירה על חוקי הגנת מידע.

שמירת נתונים
אם מופנית אלינו שאלה, נשמור את הנתונים שלך במשך שנתיים מתאריך קבלת השאלה, אלא אם נתבקש מראש להסיר את המידע הנוגע אליך.
במקרה של בקשה להסיר נתונים, נחזיק במידע בקובץ דיכוי לצורך התאמה לנתונים שנרכוש מצדדים שלישיים, ולא נשווק לך או נשלח לך מידע כלשהו.
במקרה של רכישת מוצר או שירות מאתנו, נמשיך לשמור על הנתונים גם לאחר סיום תקופת האחריות לצרכים של שיפור או תביעות אחריות בגין מוצר או שירות.

הקלטת שיחות
אנחנו מקליטים חלק מהשיחות לצורכי הדרכה ופיקוח. במקרה של הקלטה שיחה, תתקבל הודעה לפני קישור השיחה אל הסוכן.

רשתות חברתיות
אנחנו עוקבים אחר הזנות מידע לרשתות חברתיות ועשויים להגיב להערות מסוימות.

שימוש במידע האישי שלך

תגובה לבירור שלך
במקרה של בקשת מידע על מוצר או שירות המלווה במסירת פרטים, נשתמש באלה לצורך מילוי בקשתך ולמעקב תקופתי. התגובה ותהליך המעקב יתבצעו על בסיס של עניין לגיטימי. נבקש רשותך לכתוב לך דוא"ל.
אפשר לבקש מאתנו בכל עת להפסיק את המעקב.

שיווק
ייתכן שנשתמש בפרטים שלך לצורך משלוח מידע שיווקי הנוגע לבירור שלך. דבר זה ייעשה למשך תקופה של שנתיים לכל היותר לאחר יצירת הקשר הראשוני.
נבקש הסכמה ספציפית לכל פעילות שיווקית נוספת, למשל אם נרצה לשלוח אליך משהו שאנחנו סבורים שיעניין אותך אך אינו קשור לבירור הראשוני. נשמור את הפרטים הנוגעים למתי והיכן קיבלנו את הסכמתך. אפשר לבטל בכל עת את ההסכמה.

ניהול הבירור והרכישה שלך
נשתמש במידע האישי שלך כסיוע לניהול הבירור וכל רכישה שבאה בעקבותיו.
במקרה של רכישת מוצר של Stannah ייתכן שנשלח אליך פעמיים בשנה כתב עת לצרכנים, "Stannah Talk". אפשר לבטל בכל עת את קבלת כתב העת.

הפניה לצדדים שלישיים
במקרים שבהם איננו יכולים לספק ישירות מוצר, אך יש לנו מפיץ שאולי יוכל לסייע לך, נבקש את רשותך להעביר את הנתונים שלך ונשאיר אצלנו רשומה לצרכים אדמיניסטרטיביים.

מחקר שוק
אנחנו מקיימים תקופתית מחקר שוק ישירות או באמצעות צד שלישי עצמאי. המטרה היא להבין טוב יותר את פלח השוק שלנו ולהבין כיצד נוכל לשפר את המוצרים ואת השירותים שאנחנו מציעים. ייתכן שניצור פרופיל של הנתונים שלנו על בסיס מידע שמסרת ונתונים שייתכן שהשגנו ממקור חיצוני לצורך זיהוי קבוצות רלוונטיות ליצירת קשר.

שביעות רצון הלקוחות
אנחנו נעזרים רבות במידע כדי להבין את מידת שביעות הרצון שלך מהתנסותך עם Stannah. ייתכן שנבקש ממך להשלים סקר שביעות רצון הלקוחות של Stannah, בכתב או בצורה מקוונת. נשתמש בתשובות לצורך מעקב אחר הביצועים שלנו והתייחסות לחששות שהעלו לקוחות.
ייתכן שנזמין אותך לענות על סקירת לקוחות מקוונת באמצעות שירות של צד שלישי. ארגונים אלה יעבדו מטעמנו את הנתונים שלך והם לא יכולים להשתמש בנתונים לצורכיהם הפרטיים.
לעתים, וכחלק מהתחייבותנו לשירותי הסמכה עצמאיים, ייתכן שנבקש ממך להשלים שאלונים שיהיו בשימושם של אותם צדדים שלישיים לצורך מעקב אחר הביצועים שלנו נגד הקריטריונים שלהם. אך לא נשתף את הנתונים שלך עם ארגונים אלה.

שרטוט פרופיל וקבלת החלטות אוטומטית
בהסתמך על המידע שמסרת לנו ומידע שאנו עשויים להשיג באמצעות שירותים של צד שלישי, ייתכן שנשרטט פרופיל מהנתונים שלך, למשל סוג לקוח, מיקום, דמוגרפיה, תחומי עניין במוצרים ובשירותים. כל אלה מאפשרים לנו להתאים את התקשורות אליך בנושא שיווק ומכירות. זכותך להתנגד לשרטוט פרופיל ולקבלת החלטות אוטומטית.
ייתכן שנקיים בדיקות אשראי כאשר הדבר יידרש וזאת למטרות התקשרות בחוזה.

קוקיות ומעקב ברשת
אתרי האינטרנט שלנו נעזר במגוון קוקיות ופיקסלים למעקב המסייעים לנו להבטיח שהאתר מספק מידע בצורה יעילה. יש לעיין בהצהרת הקוקיות של האתר שלנו לקבלת מלוא הפרטים.

זכויותיך
לכל אדם יש זכויות בנוגע לשימוש בנתוניו. והן:

מימוש זכויותיך
אם אינך רוצה לקבל חומרי שיווק מ-Stannah, יש לשלוח דוא"ל, להתקשר או לכתוב אלינו לאחת הכתובות הבאות:

Data Protection Team
Stannah
Watt Close
Andover
Hampshire
SP10 3SD

טלפון:364311 01264
דוא"ל: dataprotection@stannah.co.uk

 תיקון הנתונים שלך
חשוב שכל הנתונים שבידינו יהיו מעודכנים ונכונים. זכותך לתקן כל נתון שגוי. אפשר לעשות זאת באמצעות משלוח דוא"ל אל ה-Data Protection Team.

מילוי בקשה לצפייה בנתונים שלך
לצפייה בעותק של הנתונים שנמצאים ברשותנו אודותיך, יש לכתוב אל ה-Data Protection Team. אם אפשר, נא לכלול את מספר הצרכן שלך ופרטים על המידע המבוקש.

עיבוד מידע מחוץ לגבולות בריטניה
חלק מהכלים והשירותים של צדדים שלישיים שאנחנו נעזרים בהם מעבדים את הנתונים בשרתים שנמצאים בארה"ב. הם עושים זאת בהתאם למסגרת הגנת הפרטיות האירופית-אמריקנית (https://www.privacyshield.gov/welcome). הדבר מבטיח שמטפלים בנתונים בצורה בטוחה ובהתאם לעקרונות האירופים המקובלים.
אם יהיו מקרים אחרים שבהם נצטרך לעבד נתונים מחוץ לגבולות בריטניה או מחוץ למסגרת הגנת הפרטיות האירופית-אמריקנית למטרות המתוארות במסמך זה, נוודא שהדבר מאובטח ונעשה במסגרת סידורים מעוגנים בחוזה שמציעים רמת הגנה זהה לזו שבבריטניה.

שיתוף הנתונים שלך
בתוך Stannah
מידע אודותיך והמוצרים שבידיך עשוי לשמש בתוך קבוצת החברות של Stannah כדי שנוכל לענות על הבירור שלך ו/או להיכנס ליחסים חוזיים עמך וכדי:

נשתף מידע שלך עם ארגונים אחרים במקרים הבאים:

בעיתויים שבהם אנחנו משתפים נתונים עם סוכנים או עם קבלני משנה, נבטיח שהוא מגובה באמצעות חוזה כתוב וכי מתייחסים לנתונים שלך תוך שמירה על סודיות ובצורה מאובטחת ובהתאם לחקיקה בנושא ההגנה על נתונים.

Stannah לא תמכור, תשתף או תיתן נתונים כלשהם לחברות חיצוניות לצרכים שיווקיים של אותן חברות.

אבטחת הנתונים שלך
כל הנתונים נשמרים בשרתים מאובטחים או אחסון ענן פרטי ומאובטח. אנחנו מתייחסים לאבטחת נתונים ברצינות רבה ונעזרים במגוון של כלים, פרוטוקולים ושירותים כדי להבטיח שהנתונים מאובטחים.

תלונות בדבר האופן שבו אנחנו משתמשים בנתונים שלך
אם יש לך תלונה בנוגע לאופן שבו אנחנו מטפלים בנתונים שלך, נא להתקשר אל:
Data Protection Team
Stannah
Watt Close
East Portway
Andover
SP10 3SD

טלפון:364311 01264
דוא"ל: dataprotection@stannah.co.uk
אם אינך מרוצה מהתגובה שלנו, אפשר להגיש תלונה אל משרדו של הממונה על המידע.
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire SK9 5AF
0303 123 1113

מסמך זה עודכן לאחרונה ב-25 במאי 2018
לקבלת עותק של הגרסה האחרונה, יש להתקשר אלינו או לצפות באתר שלנו www.stannah.com/dataprotection פורמטים חלופיים אחרים זמינים נגד הגשת בקשה.